ขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานด้วย

KPI & OKR management จาก empeo 

วางเป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กร ด้วยระบบ KPI & OKR
ช่วยให้ทีมโฟกัสเป้าหมาย พร้อมดึงศักยภาพพนักงานถึงขีดสุด

ขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานด้วย

OKR management จาก empeo 

วางเป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กร ด้วยระบบ OKR
ช่วยให้ทีมโฟกัสเป้าหมาย พร้อมดึงศักยภาพพนักงานถึงขีดสุด

ขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานด้วย KPI & OKR management จาก empeo 

วางป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กร ด้วยระบบ KPI & OKR ช่วยให้ทีมโฟกัสเป้าหมาย พร้อมดึงศักยภาพพนักงานถึงขีดสุด

พบกับ ซอฟต์แวร์ OKR และ KPI ที่ช่วยองค์กรคุณเติบโตได้จริง

ด้วย 4 ประโยชน์ที่จะช่วยให้การวัดผล เป็นไปได้อย่างราบรื่น

พบกับ ซอฟต์แวร์ OKR และ KPI ที่ช่วยองค์กรคุณเติบโตได้จริง ด้วย 4 ประโยชน์ที่จะช่วยให้การวัดผล เป็นไปได้อย่างราบรื่น

จัดการ KPI & OKR

พร้อมกำหนด key results

วัด KPI

ติดตามผลลัพธ์

เห็นผลที่เกิดขึ้นจริง

Team alignment

โฟกัส บรรลุผลลัพธ์ร่วมกัน

ข้อมูลใช้ได้จริง

แสดงผลในแบบ visualization

empeo video

จัดการ KPI & OKR

พร้อมกำหนด key results

วัด KPI

ติดตามผลลัพธ์

เห็นผลที่เกิดขึ้นจริง

Team alignment

โฟกัส บรรลุผลลัพธ์ร่วมกัน

ข้อมูลใช้ได้จริง

แสดงผลในแบบ visualization

empeo video

กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผล
ได้อย่างครอบคลุม

สร้าง KPI หรือ OKR ได้ตามการใช้งานจริงไม่จำกัด ตั้งแต่การเซ็ตเป้าหมาย และเลือกกำหนดตัววัดแบบ key indicator หรือ key result ครอบคลุมการทำตั้งแต่ระดับบริษัท ทีม และรายบุคคล

กำหนดเป้าหมาย และ key results
ได้อย่างครอบคลุม

สร้าง OKR ได้ตามการใช้งานจริง ไม่จำกัด ตั้งแต่การ
เซ็ตเป้าหมายและ key results บริษัท ทีม และรายบุคคล
พนักงานในองค์กรรู้เป้าหมายที่ต้องโฟกัส

กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผล
ได้อย่างครอบคลุมสร้าง KPI หรือ OKR ได้ตามการใช้งานจริงไม่จำกัด ตั้งแต่การเซ็ตเป้าหมายและเลือกกำหนดตัววัดแบบ key indicator หรือ key result ครอบคลุมการทำตั้งแต่ระดับบริษัท ทีม และรายบุคคล

KPI & OKR alignment มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ทุกคนในองค์กรรว่มกันมุ่งสู่เป้าหมายบริษัท ด้วยการ align
เป้าหมายของ OKR ให้สอดคล้องทั้งในระดับทีม และบริษัท

OKR alignment มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ทุกคนในองค์กรรว่มกันมุ่งสู่เป้าหมายบริษัท ด้วยการ alignเป้าหมายของ OKR ให้สอดคล้องทั้งในระดับทีม และบริษัท

พร้อมคะแนนของแต่ละมาตรวัด
และติดตาม progress ได้ทันที

ในแต่ละเป้าหมาย สามารถกำหนดคะแนนของมาตรวัด
แต่ละอันได้ พร้อมบันทึกค่าเริ่มต้นคะแนนที่ทำได้
ไปจนถึงผลลัพทธ์สุดท้ายของเป้าหมายที่ต้องการ

KPI & OKR alignment มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ทุกคนในองค์กรรว่มกันมุ่งสู่เป้าหมายบริษัท ด้วยการ align เป้าหมายที่ต้องการโฟกัสให้สอดคล้องทั้งในระดับทีม และบริษัท

ตั้งค่าเริ่มต้นปรับแต่ง KPI/OKR ได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าจะเป็นรอบหรือความถี่ในการรีวิว ตั้งแต่ทุกอาทิตย์
ทุกไตรมาส หรือแม้กระทั่งกำหนดช่วงเวลาเอง พร้อมตั้งค่า
อื่น ๆ เช่น ระยะเวลาที่เปิดให้พนักงานกำหนดเป้าหมาย

พร้อมคะแนนของแต่ละมาตรวัด
และติดตาม progress ได้ทันที

ในแต่ละเป้าหมาย สามารถกำหนดคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละอันได้ พร้อมบันทึกค่าเริ่มต้นคะแนนที่ทำได้
ไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายของเป้าหมายที่ต้องการ

ตั้งค่าเริ่มต้นปรับแต่ง KPI & OKR

ได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าจะเป็นรอบหรือความถี่ในการรีวิว ตั้งแต่ทุกอาทิตย์ ทุกไตรมาส หรือแม้กระทั่งกำหนดช่วงเวลาเอง พร้อมตั้งค่าอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาที่เปิดให้พนักงานกำหนดเป้าหมาย

ไม่ว่าคุณจะมีพนักงาน
10 คนหรือ 1000 คน

ให้ empeo ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานเลยวันนี้

ไม่ว่าคุณจะมีพนักงานฃ

10 คนหรือ 1000 คน

ให้ empeo ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานเลยวันนี้

empeo KPI & OKR management
เครื่องมือจัดการ KPI & OKR สำหรับองค์กรยุคใหม่

ตั้งเป้าหมายและวางแผนกำหนดทิศทางองค์กรด้วย KPI & OKR
แบบได้ผลจริง เติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กรและคนในบริษัท

ตั้งเป้าหมายและวางแผนกำหนดทิศทางองค์กรด้วย KPI & OKR แบบได้ผลจริง เติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กรและคนในบริษัท

customer

ยืนยันด้วยฐานลูกค้าจาก
แบรนด์ชั้นนำ ทั่วประเทศ

customer

มีคำถามเกี่ยวกับ empeo ?

เรามีทีม customer success ที่มากประสบการณ์

ที่พร้อมคอยให้การช่วยเหลือคุณตั้งแต่ข้อสงสัย

เกี่ยวกับโปรแกรม ไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นระบบ

ติดต่อเราได้เลยที่แบบฟอร์มด้านล่าง

เราพร้อมดูแลคุณอย่างดีที่สุด

มีคำถามเกี่ยวกับ empeo ?

เรามีทีม customer success ที่มากประสบการณ์ที่พร้อมคอยให้การช่วยเหลือคุณตั้งแต่ข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม ไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นระบบ ติดต่อเราได้เลยที่แบบฟอร์มด้านล่าง เราพร้อมดูแลคุณอย่างดีที่สุด 

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจ empeo จะช่วยให้พนักงานของคุณทำให้องค์กร
เติบโตได้อย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต เรามั่นใจ empeo จะช่วยให้พนักงานของคุณทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างแน่นอน

>