รู้และเข้าใจพนักงานด้วยระบบประเมินแบบ 360 ° จาก empeo 

รู้และเข้าใจพนักงานด้วยระบบประเมินแบบ 360 ° จาก empeo 

ระบบประเมินพนักงานผ่านโปร ประเมินประจำปี
ประเมินองค์กรประเมินต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์กร
ของคุณวัดผลทุกอย่างได้บนพื้นฐานของข้อมูลจริง 

ระบบประมินพนักงานผ่านโปร ประเมินประจำปีประเมินองค์กรประมินต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณวัดผลทุกอย่างได้บนพื้นฐานของข้อมูลจริง 

ประเมินแบบ 360 ° จาก empeo

พบกับซอฟต์แวร์ ประเมินพนักงาน
ที่ช่วยองค์กรคุณเติบโตได้จริง

ด้วย 4 ประโยชน์ที่จะช่วยให้พนักงานเข้าใจตนเอง พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

ด้วย 4 ประโยชน์ที่จะช่วยให้พนักงานเข้าใจตนเอง

พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

ประเมิน360 °

ประเมินแบบ360 °

ครอบคลุมทุกความต้องการ

วัด KPI

วัด KPI ได้หลากหลาย

แยกการประเมินตามแผนก

เข้าใจง่ายวัดผลตรงจุด

เข้าใจง่ายวัดผลตรงจุด

ด้วยระบบ scoring แบบมาตรฐาน

ข้อมูลช้ได้จริง

แสดงผลในแบบ visualization

empeo video
ประเมิน360 °

ประเมินแบบ360 °

ครอบคลุมทุกความต้องการ

วัด KPI

วัด KPI ได้หลากหลาย

แยกการประเมินตามแผนก

เข้าใจง่ายวัดผลตรงจุด

เข้าใจง่ายวัดผลตรงจุด

ด้วยระบบ scoring แบบมาตรฐาน

ข้อมูลช้ได้จริง

แสดงผลในแบบ visualization

empeo video

ครอบคลุมยิ่งกว่าด้วยระบบประเมิน

ที่รองรับ หลากหลายรูปแบบ

ครอบคลุมยิ่งกว่าด้วยระบบประเมินที่รองรับหลากหลายรูปแบบ

ครอบคลุมยิ่งกว่าด้วยระบบประเมินที่รองรับ หลากหลายรูปแบบ

ให้คุณประเมินองค์กรคุณได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประเมินตนเอง ประเมินหัวหน้างาน
ประเมินองค์กร ประเมินประจำปี ประเมินผ่านโปร
เรารวบรวมมาไว้ให้บนระบบเดียว

ให้คุณประเมินองค์กรคุณได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประเมินตนเอง ประเมินหัวหน้างานประเมินองค์กร ประเมินประจำปี ประเมินผ่านโปรเรารวบรวมมาไว้ให้บนระบบเดียว

ระบบประเมินที่รองรับหลากหลาย

แยกชุดการประเมินแต่ละแผนกได้อย่างง่ายดาย พร้อมหา insight   ได้ทันที

แยกชุดการประเมินแต่ละแผนกได้อย่าง

ง่ายดาย พร้อมหา insight ได้ทันที

ถ้าคุณต้องการประเมินคนในแผนกต่างๆด้วยมาตรวัด
ที่แตกต่างกัน empeo ก็พร้อมให้คุณกำหนดชุดคำถาม
ได้ตามความต้องการของแต่ละแผนก

แยกชุดการประเมินแต่ละแผนกได้อย่างง่ายดาย พร้อมหา insight ได้ทันที

ถ้าคุณต้องการประเมินคนในแผนกต่างๆด้วยมาตรวัดที่แตกต่างกัน empeo ก็พร้อมให้คุณกำหนดชุดคำถามได้ตามความต้องการของแต่ละแผนก

ประเมินด้วย ระบบคะแนน

ประเมินได้อย่างละเอียดกว่าเดิมด้วย

ระบบคะแนน ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ประเมินได้อย่างละเอียดกว่าเดิมด้วย

ระบบคะแนน ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ด้วยระบบ scoring แบบ likert scale ที่มาพร้อมการ
weight น้ำหนักในแต่ะคำถามได้อย่างอิสระ
จะช่วยให้การประเมินมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
พนักงานและหัวหน้างานเข้าใจแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยระบบ scoring แบบ likert scale ที่มาพร้อมการweight น้ำหนักในแต่ะคำถามได้อย่างอิสระจะช่วยให้การประเมินมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น พนักงานและหัวหน้างานเข้าใจแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์การประเมิน ด้วย ข้อมูลในรูปแบบกราฟ

สรุปผลลัพธ์การประเมิน
ด้วย ข้อมูลในรูปแบบกราฟ

หลังจบการประเมิน ก็สามารถรู้ผลของแต่ละแบบประเมิน
ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ นำเสนอในรูปแบบของ spider graph
ที่จะทำให้คุณเห็นคะแนนด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลลัพธ์การประเมินด้วย

ข้อมูลในรูปแบบกราฟ

หลังจบการประเมิน ก็สามารถรู้ผลของแต่ละแบบประเมินได้ทันทีแบบเรียลไทม์ นำเสนอในรูปแบบของ spider graphที่จะทำให้คุณเห็นคะแนนด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

ไม่ว่าคุณจะมีพนักงาน

10 คนหรือ 1000 คน

ไม่ว่าคุณจะมีพนักงาน

10 คนหรือ 1000 คน

ให้ empeo ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานเลยวันนี้

ให้ empeo ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานเลยวันนี้

empeo e-assessment

empeo e-assessment
ระบบประเมินที่ทำให้คุณเข้าใจพนักงานแบบ 360 องศา

วิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับปรุงองค์กรจากข้อมูลจริงที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของความเข้าใจพนักงาน

วิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับปรุงองค์กรจากข้อมูลจริงที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของความเข้าใจพนักงาน

empeo e-assessment
customer

ยืนยันด้วยฐานลูกค้าจาก
แบรนด์ชั้นนำ ทั่วประเทศ

customer

มีคำถามเกี่ยวกับ empeo ?

เรามีทีม customer success ที่มากประสบการณ์

ที่พร้อมคอยให้การช่วยเหลือคุณตั้งแต่ข้อสงสัย

เกี่ยวกับโปรแกรม ไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นระบบ
ติดต่อเราได้เลยที่แบบฟอร์มด้านล่าง
เราพร้อมดูแลคุณอย่างดีที่สุด

มีคำถามเกี่ยวกับ empeo ?

มีคำถามเกี่ยวกับ empeo ?

เรามีทีม customer success ที่มากประสบการณ์ที่พร้อมคอยให้การช่วยเหลือคุณตั้งแต่ข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม ไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นระบบ ติดต่อเราได้เลยที่แบบฟอร์มด้านล่าง เราพร้อมดูแลคุณอย่างดีที่สุด 

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจ empeo จะช่วยให้พนักงานของคุณทำให้องค์กร
เติบโตได้อย่างแน่นอน

>