ปรึกษาเราเลย

SHIFT MANAGEMENT

จัดการกะทำงานพนักงานผ่านโปรแกรมไม่จำเป็นต้องยากเสมอไปให้คุณบริหารกะพนักงานได้อย่างยืดหยุ่นรองรับกะหลายรูปแบบ

ไม่ว่าธุรกิจคุณจะมีการข้างานแบบเวลาทำงานปกติ

แบบกะโรงงาน หรือ flex hour ก็ตามเราเข้าใจในความต้องการ และออกแบบมาให้ตอบโจทย์ที่ คุณมองหา

จัดการกะการทำงานพนักงานผ่าน

โปรแกรม ไม่จำเป็นต้องยากเสมอไป 

ให้คุณบริหารกะพนักงานได้อย่างยืดหยุ่น

รองรับกะหลายรูปแบบ

ไม่ว่าธุรกิจคุณจะมีการเข้างานแบบเวลาทำงานปกติ แบบกะโรงงาน หรือ flex hour ก็ตามเราเข้าใจในความต้องการ และออกแบบมาให้ตอบโจทย์ที่คุณมองหา

SHIFT MANAGEMENT
 จัดการกะได้ลึกถึงระดับรายบุคคล

จัดการกะได้ลึกถึงระดับรายบุคคล

จัดการกะได้ลึกถึงระดับรายบุคคล

หากคุณเคยพบกับปัญหาจัดการกะที่ต้องแบ่งตามทีม
หรือแผนก ไม่สามารถแยกย่อยรายบุคคลได้ empeo
รองรับการจัดการกะแยกตามตามบุคคล ปรับเปลี่ยน
เวลาเข้าออกงานได้ตามความต้องการ

หากคุณเคยพบกับปัญหาจัดการกะที่ต้องแบ่งตามทีม
หรือแผนก ไม่สามารถแยกย่อยรายบุคคลได้ empeo
รองรับการจัดการกะแยกตามบุคคล ปรับเปลี่ยน
เวลาเข้าออกงานได้ตามความต้องการ

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

สลับกะกันได้ระหว่างพนักงาน
ช่วยลดเวลาทำเรื่องเอกสาร

สลับกะกันได้ระหว่างพนักงาน
ช่วยลดเวลาทำเรื่องเอกสาร

และถ้าบริษัท หรือโรงงานของคุณอนุญาตให้พนักงาน
แลกกะกันได้ ก็เพียงทำการแลกกะในระบบและรอหัวหน้างาน
อนุมัติได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการทำเอกสารอีกต่อไป

และถ้าบริษัท หรือโรงงานของคุณอนุญาตให้พนักงาน
แลกกะกันได้ ก็เพียงทำการแลกกะในระบบและรอ
หัวหน้างานอนุมัติได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาใน
การทำเอกสารอีกต่อไป

สลับกะกันได้ระหว่างพนักงาน
การตั้งค่ากะได้อย่างยืดหยุ่น

เวลาเข้างานไม่เหมือนใครก็ไม่มีปัญหาด้วยการตั้งค่ากะได้อย่างยืดหยุ่นตามจริง

บริษัทเดียวมีการเข้ากะหลายรูปแบบ กะสำนักงาน
กะโรงงาน เข้างานแบบไหนก็จัดการได้บนระบบเดียว
รองรับกะการเข้างานทุกรูปแบบ


เวลาเข้างานไม่เหมือนใครก็ไม่มีปัญหา
ด้วยการตั้งค่ากะได้อย่างยืดหยุ่นตามจริง

บริษัทเดียวมีการเข้ากะหลายรูปแบบ กะสำนักงาน
กะโรงงาน เข้างานแบบก็จัดการได้บนระบบเดียว
รองรับกะการเข้างานทุกรูปแบบ

การตั้งค่ากะได้อย่างยืดหยุ่น

มาพร้อมหน้าจอกะการทำงาน
แบบ visualization

มาพร้อมหน้าจอกะการทำงาน
แบบ visualization

บางครั้งบริษัทของคุณก็มีทั้งพนักงานและกะการทำงาน
จำนวนมาก ชวนให้สับสน ดูผ่านหน้าจอจัดการกะแบบรูปภาพ
ที่จะให้คุณเห็นภาพรวมของกะทำงานในทีมได้แบบเข้าใจง่าย 

บางครั้งบริษัทของคุณก็มั้งพนักงานและกะการทำงาน
จำนวนมาก ชวยให้สับสนดูผ่านหน้าจอจัดการ
กะแบบรูปภาพที่จะให้คุณเห็นภาพรวมของ
กะทำงานในทีมได้แบบเข้าใจง่าย

หน้าจอกะการทำงาน แบบ visualization

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>