ปรึกษาเราเลย

PERFORMANCE MANAGEMENT
PERFORMANCE MANAGEMENT

รู้ลึกและเข้าใจพนักงานของคุณ
ด้วยระบบประเมินพนักงาน 360°

บอกลากับการจัดการเอกสารการลาจำนวนมากสรุปเวลาเข้าออกงานแบบแมนนวล เพราะ empeo เชื่อมต่อทุกข้อมูล

รู้ลึกและเข้าใจพนักงานของคุณด้วยระบบประเมินพนักงาน 360°

เปลี่ยนพนักงานที่ดีให้กลายเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยม ด้วยการประเมินตามจริงแบบ 360 องศา ที่จะทำให้คุณและพนักงานรู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

performance management
สร้างแบบบประเมินได้ตามต้องการ

สร้างแบบประเมินได้ตามความต้องการ
เลือกกำหนดหัวข้อประเมินได้ตามจริง

ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผ่านโปร ประเมินประจำปีพนักงาน
ประเมินองค์กร ประเมินเพื่อนร่วมงาน ตราบเท่าที่คุณ
มีไอเดีย ก็สามารถสร้างแบบประเมินได้เลย

สร้างแบบประเมินได้ตามความต้องการเลือกกำหนดหัวข้อประเมินได้ตามจริง

ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผ่านโปร ประเมินประจำปีพนักงานประเมินองค์กร ประเมินเพื่อนร่วมงาน ตราบเท่าที่คุณมีไอเดีย ก็สามารถสร้างแบบประเมินได้เลย

สร้างแบบบประเมินได้ตามต้องการ

นำเสนอด้วยระบบ scoring ที่เข้าใจ
ง่ายสุดๆทั้งผู้ประเมินและฝ่ายบุคคล

นำเสนอด้วยระบบ scoring ที่เข้าใจ
ง่ายสุดๆทั้งผู้ประเมินและฝ่ายบุคคล

ทุกคนในองค์กรจะเข้าใจแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย likert scale ที่สามารถเลือกคะแนนได้ตามต้องการ
พร้อมสามารถ weight น้ำหนักแต่ละคำถามได้ 

ทุกคนในองค์กรจะเข้าใจแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย likert scale ที่สามารถเลือกคะแนนได้ตามต้องการ พร้อมสามารถ weight น้ำหนักแต่ละคำถามได้ 

ระบบ scoring

จะคำถามเจาะลึกแบบไหนก็สามารถกรอกใส่แบบประเมินได้ทันที

บางครั้งคุณอาจจะอยากประเมินแต่ละแผนกด้วยคำถาม
ที่แตกต่างกันออกไป ระบบเราก็รองรับได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลือกใส่คำถามลึกๆที่คุณต้องการหา insight ได้ทันที

จะคำถามเจาะลึกแบบไหนก็สามารถ
กรอกใส่แบบประเมินได้ทันที

บางครั้งคุณอาจจะอยากประเมินแต่ละแผนกด้วยคำถาม
ที่แตกต่างกันออกไป ระบบเราก็รองรับได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เลือกใส่คำถามลึกๆที่คุณต้องการหา insight ได้ทันที

แสดงผลของการประเมินอย่าง
แม่นยำในรูปแบบกราฟ

แสดงผลของการประเมินอย่าง
แม่นยำในรูปแบบกราฟ

หลังการประเมินคุณก็คงอยากรู้ว่าพนักงานเป็นอย่างไร
ดูผลในรูปแบบของ spider chart ที่จะให้คุณเห็นคะแนนแต่ละด้านแบบ visualize พร้อมเปรียบเทียบคะแนนกับครั้งก่อนๆ

หลังการประเมินคุณก็คงอยากรู้ว่าพนักงานเป็นอย่างไร
ดูผลในรุปแบบของ spider chart ที่จะให้คุณเห็น
คะแนนแต่ ละด้านแบบ visualize พร้อมเปรียบเทียบ
คะแนนกับครั้งก่อนๆ

แสดงผลการประเมิน ในรูปแบบของกราฟ

พร้อม e-Assessment
ช่วยจัดการประเมินสมัครงาน

ให้คุณจัดการประเมินได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานด้วยแบบ

ทดสอบสกิลแบบประเมินสมัครงาน และเมื่อครบกำหนด

ทดลองงานก็แจ้งเตือนประเมินให้คะแนนผ่านระบบได้ทันที

พร้อม e-Assessment

ช่วยจัดการประเมินสมัครงาน

ให้คุณจัดการประเมินได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานด้วยแบบทดสอบสกิล
แบบประเมินสมัครงาน และเมื่อครบกำหนดทดลองงานก็แจ้งเตือน
ประเมินให้คะแนนผ่านระบบได้ทันที

ระบบประเมินที่ทำให้คุณเข้าใจพนักงานแบบ 360 องศา

ระบบประเมินที่ทำให้คุณ
เข้าใจพนักงานแบบ 360 องศา

ด้วยแบบประเมินที่ทำได้ครอบคลุมทุกหัวข้อตั้งแต่ต้นจนจบ  ประเมินสมัครงาน ประเมินผ่านงาน ประเมินทั่วไป และประเมินประจำปี รู้จักพนักงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานองค์กรในมุมมองต่างๆอย่างมี insight ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูลจริง

ด้วยแบบประเมินที่ทำได้ครอบคลุมทุกหัวข้อตั้งแต่ต้นจนจบ  ประเมินสมัครงาน ประเมินผ่านงาน ประเมินทั่วไป และประเมินประจำปี รู้จักพนักงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานองค์กรในมุมมองต่างๆอย่างมี insight ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูลจริง

ระบบประเมิน360

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>