OKR management

OKR management

เครื่องมือช่วยทำ OKR

สำหรับองค์กรยุคใหม่

เครื่องมือช่วยทำ OKR   

สำหรับองค์กรยุคใหม่

วางเป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กรด้วยเครื่องมือ OKR

ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร

และบุคลากรให้เติบโตในทิศทางที่ยั่งยืน

วางป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กรด้วยเครื่องมือ OKR ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรและบุคลากรให้เติบโตในทิศทางที่ยั่งยืน

OKR management

สร้าง OKR ได้ตามความต้องการใช้
งานจริง แยกตาม Objective และ 
Key Results

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างครอบคลุมเซ็ตได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับองค์กร ทีม หรือรายบุคล พนักงานรู้ว่าต้องโฟกัสที่เป้าหมายใด

สร้าง OKR ได้ตามความต้องการใช้งานจริง แยกตาม Objective และ  Key Results

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างครอบคลุมเซ็ตได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับองค์กร ทีม หรือรายบุคล พนักงานรู้ว่าต้องโฟกัสที่เป้าหมายใด

OKR management

พร้อมทำ OKR Alignment ให้ทุกคนในองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

รองรับการทำ alignment ในการทำ OKR ให้สอดคล้องกันทั้งในระดับทีม และบริษัท มั่นใจได้ว่าการทำ OKR จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 OKR Alignment

พร้อมทำ OKR Alignment ให้ทุกคนในองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

รองรับการทำ alignment ในการทำ OKR ให้สอดคล้อง
กันทั้งในระดับทีม และบริษัท มั่นใจได้ว่าการทำ OKR 
จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 OKR Alignment
คะแนน KR

ปรับใส่คะแนน KR เพิ่มได้อย่างละเอียด ติดตาม progress ที่เกิดขึ้นได้จริง

ในแต่ละ objective ที่กรอกลงไป สามารถกำหนดคะแนนของ
key result แต่ละอันได้ พร้อมการตั้งค่าเริ่มต้น คะแนนที่ทำไป
รวมไปถึงผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ต้องการ

ปรับใส่คะแนน KR เพิ่มได้อย่างละเอียด ติดตาม progress ที่เกิดขึ้นได้จริง

ในแต่ละ objective ที่กรอกลงไป สามารถกำหนดคะแนน

ของ key result แต่ละอันได้ พร้อมการตั้งค่าเริ่มต้น

คะแนนที่ทำไป รวมไปถึงผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ต้องการ

คะแนน KR

ปรับแต่งค่าเริ่มต้นและรอบของการทำ OKR ได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีรอบหรือความถี่ของการทำ OKR เช่นใดก็ปรับได้อย่างง่ายดาย จะรายอาทิตย์ ไตรมาสหรือต้องการกำหนดเองก็ทำได้ พร้อมตั้งค่าระยะเวลาที่เปิดให้พนักงานใส่ OKR 

ปรับแต่งรอบของ OKR ได้อย่างอิสระ

ปรับแต่งค่าเริ่มต้นและรอบของการทำ OKR ได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีรอบหรือความถี่ของการทำ

 OKR เช่นใดก็ปรับได้อย่างง่ายดาย จะรายอาทิตย์

ไตรมาสหรือต้องการกำหนดเองก็ทำได้

พร้อมตั้งค่าระยะเวลาที่เปิดให้พนักงานใส่ OKR 

ปรับแต่งรอบของ OKR ได้อย่างอิสระ

empeo เครื่องมือสำหรับ OKR ที่ใช้ได้จริง

ตั้งเป้าหมายและวางแผนกำหนดทิศทางองค์กรด้วย OKR software แบบได้ผลจริง

เติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กรและคนในบริษัท  

ตั้งเป้าหมายและวางแผนกำหนดทิศทางองค์กร

ด้วย OKR software แบบได้ผลจริง

เติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กรและคนในบริษัท  

เครื่องมือสำหรับ OKR

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>