ปรึกษาเราเลย

LEAVE REQUEST & ESS

ลางานออนไลน์ ขอเอกสารต่างๆ พร้อมอนุมัติบนระบบ
ลดขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

บอกลากับการจัดการเอกสารการลาจำนวนมากสรุปเวลาเข้าออกงานแบบแมนนวลเพราะ empeo เชื่อมต่อทุกข้อมูล

ลางานออนไลน์ ขอเอกสารต่างๆ พร้อมอนุมัติบนระบบ ลดขั้นตอน
ไม่ยุ่งยาก

บอกลากับการจัดการเอกสารการลาจำนวนมากสรุปเวลาเข้าออกงานแบบแมนนวล เพราะ empeo เชื่อมต่อทุกข้อมูล

LEAVE REQUEST & ESS
ลางานผ่านแอปพลิเคชั่น


เปิดให้ลางานผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมกำหนดสิทธิ์การลาหลาย รูปแบบได้

เปิดให้ลางานผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมกำหนดสิทธิ์การลาหลาย รูปแบบได้

จะลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ก็สามารถกำหนดจำนวนวัน
ในระบบ แบ่งตามอายุงาน เงื่อนไขต่างๆได้ พนักงานก็ลางานผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ทันที

จะลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ก็สามารถกำหนดจำนวนวัน
ในระบบ แบ่งตามอายุงาน เงื่อนไขต่างๆได้ พนักงานก็ลางานผ่าน  แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ทันที

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

อนุมัติการลาได้อย่างรวดเร็ว
เห็นสถานะเอกสารได้ตลอด

อนุมัติการลาได้อย่างรวดเร็ว
เห็นสถานะเอกสารได้ตลอด

อนุมัติใบลาต่างๆในระบบตามสิทธิ์ที่ตั้งค่าไว้ได้ทันที HR
และตัวพนักงานก็เห็นสถานะและรายละเอียดต่างๆ
ตัวหัวหน้างานเห็นสถานะของคนทั้งทีมทำให้จัดการ
ตารางงานได้ง่ายกว่าที่เคยเป็น

อนุมัติใบลาต่างๆในระบบตามสิทธิ์ที่ตั้งค่าไว้ได้ทันที HR
และตัวพนักงานก็เห็นสถานะและรายละเอียดต่างๆ
ตัวหัวหน้างานเห็นสถานะของคนทั้งทีมทำให้
จัดการตารางงานได้ง่ายกว่าที่เคยเป็น

จะเอกสารประเภทไหนก็สามารถ
ตั้งให้ขอผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ

พนักงานต้องการเอกสารรับรองเงินเดือนเอกสารรับรอง
การทำงาน หรือเอกสารประกอบการขอวีซ่าต่างๆ
ก็สามารถตั้งค่าบนระบบให้รองรับได้ทุกรูปแบบ

จะเอกสารประเภทไหนก็สามารถ
ตั้งให้ขอผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ

พนักงานต้องการเอกสารรับรองเงินเดือนเอกสารรับรอง
การทำงาน หรือเอกสารประกอบการขอวีซ่าต่างๆ
ก็สามารถตั้งค่าบนระบบให้รองรับได้ทุกรูปแบบ

 รองรับการเบิกโอทีในระบบเชื่อมต่อ
กับเวลาเข้าออกงาน พร้อมอนุมัติได้ทันที

 รองรับการเบิกโอทีในระบบเชื่อมต่อกับเวลาเข้าออกงาน พร้อมอนุมัติได้ทันที

การเบิกและเช็คโอทีจะไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไป
เพราะเวลาเข้างานจะถูกลิงก์กับเอกสารยื่นเบิกโอที
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

การเบิกและเช็คโอทีจะไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไปเพราะเวลาเข้างานจะถูกลิงก์กับเอกสารยื่นเบิกโอที
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการเบิกโอที
Manager self service


พิเศษกว่าโปรแกรม HR ไหน

ด้วย Manager self service 

เมื่อมีกรณีเร่งด่วน manager ก็สามารถดูสถานะ
พร้อมยื่นเรื่องต่างๆ ให้กับคนในทีมได้ด้วยตนเอง
เช่น เปลี่ยนกะพนักงาน ทำเรื่องโอทีเป็นกลุ่ม

พิเศษกว่าโปรแกรม HR ไหนๆ
ด้วย Manager self service 

เมื่อมีกรณีเร่งด่วน manager ก็สามารถดูสถานะพร้อมยื่นเรื่องต่างๆ ให้กับคนในทีมได้ด้วยตนเองเช่น เปลี่ยนกะพนักงาน ทำเรื่องโอทีเป็นกลุ่ม

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>