ปรึกษาเราเลย

KPI & OKR management

KPI & OKR management

เครื่องมือช่วยทำ KPI และ OKR

สำหรับองค์กรยุคใหม่

เครื่องมือช่วยทำ KPI และ OKR   

สำหรับองค์กรยุคใหม่

วางเป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กรด้วยเครื่องมือ KPI และ OKR

ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร
และบุคลากรให้เติบโตในทิศทางที่ยั่งยืน

วางเป้าหมาย กำหนดทิศทางองค์กรด้วยเครื่องมือ KPI และ OKR ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร และบุคลากรให้เติบโตในทิศทางที่ยั่งยืน

สร้าง KPI และ OKR ได้ตามความต้องการใช้งานจริง ครอบคลุมตั้งแต่บริษัท แผนก บุคคล

รองรับการวัด KPI และ OKR ทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดได้ทั้ง key indicator สำหรับ KPI หรือ objective และ key results สำหรับ OKR

สร้าง KPI และ OKR ได้ตามความต้องการใช้งานจริง ครอบคลุมตั้งแต่บริษัท แผนก บุคคล

รองรับการวัด KPI และ OKR ทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดได้ทั้ง key indicator สำหรับ KPI หรือ objective และ key results สำหรับ OKR

พร้อมทำ KPI และ OKR alignment ให้ทุกคนในองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

รองรับการทำ alignment ในการทำ KPI และ OKR ให้สอดคล้องกันทั้งในระดับทีม และบริษัท มั่นใจได้ว่าการวัดผลจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

พร้อมทำ KPI และ OKR alignment ให้ทุกคนในองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

รองรับการทำ alignment ในการทำ KPI และ OKR ให้สอดคล้องกันทั้งในระดับทีม และบริษัท มั่นใจได้ว่าการวัดผลจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนน KR

ปรับใส่คะแนนมาตรวัดได้อย่างละเอียด พร้อมติดตาม progress ที่เกิดขึ้นได้จริง

ในแต่ละหัวข้อวัดผล สามารถกำหนดคะแนนของ key indicator หรือ key result แต่ละอันได้ พร้อมการตั้งค่าเริ่มต้น คะแนนที่ทำไป รวมไปถึงผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ต้องการ

ปรับใส่คะแนนมาตรวัดได้อย่างละเอียด พร้อมติดตาม progress ที่เกิดขึ้นได้จริง

ในแต่ละหัวข้อวัดผล สามารถกำหนดคะแนนของ key indicator หรือ key result แต่ละอันได้ พร้อมการตั้งค่าเริ่มต้น คะแนนที่ทำไป รวมไปถึงผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ต้องการ

คะแนน KR

ปรับแต่งค่าเริ่มต้นและรอบของการทำ KPI/OKR ได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีรอบหรือความถี่ของการวัดผลเช่นใด ก็ปรับได้อย่างง่ายดาย จะรายอาทิตย์ ไตรมาสหรือต้องการกำหนดเองก็ทำได้ พร้อมตั้งค่าระยะเวลาที่เปิดให้พนักงานใส่ผลลัพธ์

ปรับแต่งค่าเริ่มต้นและรอบของการทำ KPI/OKR ได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีรอบหรือความถี่ของการวัดผลเช่นใด ก็ปรับได้อย่างง่ายดาย จะรายอาทิตย์ ไตรมาสหรือต้องการกำหนดเองก็ทำได้ พร้อมตั้งค่าระยะเวลาที่เปิดให้พนักงานใส่ผลลัพธ์

empeo เครื่องมือสำหรับจัดการ KPI และ OKR ที่ใช้ได้จริง

ตั้งเป้าหมายและวางแผนกำหนดทิศทางองค์กรด้วย KPI & OKR software แบบได้ผลจริง

เติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กรและคนในบริษัท  

ตั้งเป้าหมายและวางแผนกำหนดทิศทางองค์กร

ด้วย KPI & OKR software แบบได้ผลจริง

เติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กรและคนในบริษัท  

okr and kpi management

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>