ปรึกษาเราเลย

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

โปรแกรม HR ที่รวมทุกอย่างด้านการจัดการข้อมูลบุคคลไว้ที่เดียว

empeo ระบบ HR ที่จะช่วยคุณจัดเก็บและบริหารข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดายรองรับความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร  แยกแผนกได้ตามต้องการกำหนดสิทธิ์ได้รายบุคคล พร้อมสร้างระบบอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอน

โปรแกรม HRM ที่รวมทุกอย่างด้านการจัดการข้อมูลบุคคลไว้ที่เดียว

empeo ระบบ HR ที่จะช่วยคุณจัดเก็บและบริหารข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดาย รองรับความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร  แยกแผนกได้ตามต้องการ กำหนดสิทธิ์ได้รายบุคคล พร้อมสร้างระบบอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอน

HRM
HRM

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่าย
สำหรับคุณ

  • Employee records เก็บข้อมูลพนักงาน
  • รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน
  • แสดงปฏิทินวันสำคัญในบริษัท
  • กำหนดสิทธิ์และสายบังคับบัญชาได้อย่างยืดหยุ่น
  • เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

  • Employee records เก็บข้อมูลพนักงาน
  • รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน
  • แสดงปฏิทินวันสำคัญในบริษัท
  • กำหนดสิทธิ์และสายบังคับบัญชาได้อย่างยืดหยุ่น
  • เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
HRM

บันทึกข้อมูลพนักงานได้อย่างละเอียดบอกลาทุกปัญหา ด้านข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น

บันทึกข้อมูลพนักงานได้อย่าง
ละเอียดบอกลาทุกปัญหา
ด้านข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น

empeo จัดเตรียมแถบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน
ให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลอื่นๆ
คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บข้อมูลไม่ได้อย่างที่เคยเป็น

HRM

รองรับโครงสร้าง
องค์กรที่ซับซ้อน

รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน

เราช่วยให้คุณจัดองค์กรได้ตามโครงสร้างตามจริง แบ่งตามแผนกที่คุณต้องการได้ทันที
คุณจึงไม่ต้องปรับเข้าหาโปรแกรม เพราะระบบ HR เราจะปรับให้สอดคล้องกับการทำงานคุณ

เราช่วยให้คุณจัดองค์กรได้ตามโครงสร้างตามจริง
แบ่งตามแผนกที่คุณต้องการได้ทันที
คุณจึงไม่ต้องปรับเข้าหาโปรแกรม เพราะระบบ
HR เราจะปรับให้สอดคล้องกับการทำงานคุณ

รองรับโครงสร้างองค์กร
HRM

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานและจัดการพนักงานถึงขีดสุด ปฎิทินแสดงภาพรวมพร้อมวันสำคัญต่างๆ ของบริษัท

empeo จัดเตรียมแถบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอื่นๆ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บข้อมูลไม่ได้อย่างที่เคยเป็น

HRM

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานและจัดการพนักงานถึงขีดสุด ปฎิทินแสดงภาพรวมพร้อมวันสำคัญต่างๆ ของบริษัท

empeo จัดเตรียมแถบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอื่นๆ
 คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บข้อมูลไม่ได้อย่างที่เคยเป็น

กำหนดสิทธิ์และสายบังคับ บัญชาได้อย่างยืดหยุ่น

กำหนดสิทธิ์และสายบังคับ
บัญชาได้อย่างยืดหยุ่น

รองรับระบบอนุมัติ พร้อมกำหนดสิทธิ์แยกกันได้
ตามสายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรง

เข้าถึงข้อมูลพนักงานรายบุคคล ได้ทุกที่ที่ต้องการ

เข้าถึงข้อมูลพนักงานรายบุคคล
ได้ทุกที่ที่ต้องการ

และเมื่อคุณต้องการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล
ก็จัดการได้รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป

ไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะได้ประโยชน์จาก empeo
นัดพูดคุยกับทีมงานมืออาชีพเราได้เลย

>