ปรึกษาเราเลย

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

โปรแกรม HR ที่รวมทุกอย่างด้านการจัดการข้อมูลบุคคลไว้ที่เดียว

empeo ระบบ HR ที่จะช่วยคุณจัดเก็บและบริหารข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดายรองรับความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร  แยกแผนกได้ตามต้องการกำหนดสิทธิ์ได้รายบุคคล พร้อมสร้างระบบอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอน

โปรแกรม HRM ที่รวมทุกอย่างด้านการจัดการข้อมูลบุคคลไว้ที่เดียว

empeo ระบบ HR ที่จะช่วยคุณจัดเก็บและบริหารข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดาย รองรับความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร  แยกแผนกได้ตามต้องการ กำหนดสิทธิ์ได้รายบุคคล พร้อมสร้างระบบอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอน

HRM
HRM

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่าย
สำหรับคุณ

  • Employee records เก็บข้อมูลพนักงาน
  • รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน
  • แสดงปฏิทินวันสำคัญในบริษัท
  • กำหนดสิทธิ์และสายบังคับบัญชาได้อย่างยืดหยุ่น
  • เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

  • Employee records เก็บข้อมูลพนักงาน
  • รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน
  • แสดงปฏิทินวันสำคัญในบริษัท
  • กำหนดสิทธิ์และสายบังคับบัญชาได้อย่างยืดหยุ่น
  • เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
HRM

บันทึกข้อมูลพนักงานได้อย่างละเอียดบอกลาทุกปัญหา ด้านข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น

บันทึกข้อมูลพนักงานได้อย่าง
ละเอียดบอกลาทุกปัญหา
ด้านข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น

empeo จัดเตรียมแถบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน
ให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลอื่นๆ
คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บข้อมูลไม่ได้อย่างที่เคยเป็น

HRM

รองรับโครงสร้าง
องค์กรที่ซับซ้อน

รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน

เราช่วยให้คุณจัดองค์กรได้ตามโครงสร้างตามจริง แบ่งตามแผนกที่คุณต้องการได้ทันที
คุณจึงไม่ต้องปรับเข้าหาโปรแกรม เพราะระบบ HR เราจะปรับให้สอดคล้องกับการทำงานคุณ

เราช่วยให้คุณจัดองค์กรได้ตามโครงสร้างตามจริง
แบ่งตามแผนกที่คุณต้องการได้ทันที
คุณจึงไม่ต้องปรับเข้าหาโปรแกรม เพราะระบบ
HR เราจะปรับให้สอดคล้องกับการทำงานคุณ

รองรับโครงสร้างองค์กร
HRM

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานและจัดการพนักงานถึงขีดสุด ปฎิทินแสดงภาพรวมพร้อมวันสำคัญต่างๆ ของบริษัท

empeo จัดเตรียมแถบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอื่นๆ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บข้อมูลไม่ได้อย่างที่เคยเป็น

HRM

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานและจัดการพนักงานถึงขีดสุด ปฎิทินแสดงภาพรวมพร้อมวันสำคัญต่างๆ ของบริษัท

empeo จัดเตรียมแถบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอื่นๆ
 คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บข้อมูลไม่ได้อย่างที่เคยเป็น

กำหนดสิทธิ์และสายบังคับ บัญชาได้อย่างยืดหยุ่น

กำหนดสิทธิ์และสายบังคับ
บัญชาได้อย่างยืดหยุ่น

รองรับระบบอนุมัติ พร้อมกำหนดสิทธิ์แยกกันได้
ตามสายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรง

เข้าถึงข้อมูลพนักงานรายบุคคล ได้ทุกที่ที่ต้องการ

เข้าถึงข้อมูลพนักงานรายบุคคล
ได้ทุกที่ที่ต้องการ

และเมื่อคุณต้องการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล
ก็จัดการได้รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>