ประกันสังคมกับรูปสิทธิพึงมี

ประกันสังคมเรื่องที่คนทำงานน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่ที่รู้จักก็อาจจะเพราะว่าต้องถูกหักออกจากเงินเดือนทุกเดือนๆ แต่อย่าพึ่งเซ็งกันไปก่อน จริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่คนทำงานจำนวนมากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่เราจะได้รับ เงินที่เราจ่ายออกไปในแต่ละเดือนนั้น ทำให้เราได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง? วันนี้ empeo เราจะมาทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมกันมากขึ้นครับ

ประกันสังคมคืออะไร?

ประกันสังคม กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ก็คือ กองทุนที่ผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบเข้ามาทุกเดือน เพื่อเอามาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต โดยได้มาซึ่งสิทธิ์ต่างๆเช่น สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ค่าเลี้ยงดูลูก เงินชดเชยว่างงาน เงินหลังเกษียณอายุ จริงแล้วหากจะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ภาครัฐนำมาใช้ในการออมภาคบังคับก็คงจะไม่ผิดสักเท่าไรนัก

1.ทำความเข้าใจกับมาตราประกันตนแบบต่างๆ

ถ้าทุกคนยังจำกันได้ในช่วงที่มีโควิด ภาครัฐก็ได้มีการออกโครงการเงินช่วยเหลือต่างๆมาให้กับผู้ประกันตนกัน และแน่นอนว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับประกันสังคมสักเท่าไรนัก ก็เกิดเป็นคำถามตามมาว่าแต่ละมาตรานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และเราเป็นผู้ประกันตนแบบไหนกันแน่

  • มาตรา 33 น่าจะเป็นตัวที่คนทำงานคุ้นเคยกันดี เพราะผู้ประกันตนในมาตรานี้ก็คือคนที่ทำงานกินเงินเดือน ที่ทำงานในบริษัทต่างๆนั่นเอง
  • มาตรา 39 สำหรับมาตรานี้ก็คือสำหรับคนที่เคยทำงานมาก่อน ตอนหลังลาออกแล้วยังต้องการส่งประกันสังคมต่อไป คนที่จะเข้ามาตรานี้ได้นั้น ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานมาอย่างน้อย 6 เดือน นั่นเอง
  • มาตรา 40 หรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ประกันตนอิสระเป็นผู้ประกันที่ไม่เข้าข่าย 33 และ 39 และผู้ประกันตนในมาตรานี้ก็จะมีทางเลือกในการส่งเงินสมทบแตกต่างออกไป

2.การส่งเงินสมทบประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคมก็คือเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงที่จะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม โดยเป็นการส่งทุกเดือน การคำนวณเงินที่ส่งก็จะคิดจากอัตราเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตรา 5% โดยคิดจากเงินเดือนและส่งสูงสุดไม่เกิน 750 บาท ยกตัวอย่างเช่น นาย A มีเงินเดือน 10,000 บาท ก็จะถูกหักที่ 0.05*10,000= 500 บาท ในขณะที่ นาย B เงินเดือน 50,000 บาทก็จะถูกหักอยู่ที่ 750 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงสุด เท่ากับคนที่ได้รับเงินเดือน 15,000 ขึ้นไปนั่นเอง

การหักเงินประกันสังคมนอกจากจะหักจากเงินเดือนเราแล้ว นายจ้างเองนั้นก็จะสมทบที่ 5% อัตราเดียวกับเรา และรัฐบาลเองก็ร่วมสมทบด้วยในอัตรา 2.75 และในเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่า ใน 5% นั้นโดนเอาไปทำอะไรบ้าง 3% ประกันชราภาพ 1.5% ประกันเจ็บป่วย และ 0.5% สำหรับประกันว่างงาน

3.สิทธิ์กรณีเจ็บป่วย

ประกันสังคมยังมีในเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้อีกด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วอย่างต่ำ 3 เดือน การรักษาก็จะต้องไปตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินที่จะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกคืนทีหลัง และที่ดีสุดๆเลยก็คือประกันสังคมยังมาพร้อมกับสิทธิ์ในการทำฟันผุ อุด หรือขูดหินปูน 900 บาท/ปี อย่างไรก็ตามแม้ว่าประกันสังคมจะช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล แต่ใช่ว่าจะครอบคลุมทุกโรค ยังมี 14 โรคที่ประกันสังคมนั้นไม่คุ้มครอง ที่เพื่อนๆต้องเช็คก่อนใช้สิทธิ์กันด้วย

4.มาพร้อมเงินคืนยามเกษียณ

รูปแบบการได้เงินคืนจากกองทุนประกันสังคมนั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน โดยขึ้นกับจำนวนเดือนที่ส่งสมทบ อายุ และสถานะผู้ประกันตน

กรณีแรก – เมื่อผู้ประกันตนส่งสมทบเกินกว่า 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้ประกันสิ้นสุด ก็จะได้เงินเกษียณออกมาเป็นรายเดือนแทน สำหรับจำนวนเงินที่จะได้รับนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ส่งเริ่มที่ 20% คิดจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (คิดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) และทุกๆ 12 เดือนจะได้เปอร์เซ็นเงินคืนเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1.5 % ตัวอย่างเช่นหากนาย A ได้รับเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ 30,000 บาท

  • หากส่งสมทบมา 15 ปี จะได้รับเงินคืน 20% x 15,000 = 3000 บาทต่อเดือน
  • หากส่ง 20 ปี ได้รับเงินคืน 20%+(1.5*5)%  x 15,000 =4,125 บาทต่อเดือน

กรณีที่ 2 - จ่ายมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีเมื่อสถานะประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินเท่ากับเงินสมทบตนเอง + ส่วนของนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิดจากประกันสังคมนำเงินไปลงทุนนั่นเอง

กรณีที่ 3 – จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน และมีอายุครบ 55ปีเมื่อสถานะประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินส่วนที่ตนเองจ่ายสมทบไป

5.สิทธิ์อื่นๆ

นอกจากนี้ประกันสังคมยังมีสิทธิ์อื่นๆอีกเช่น สิทธิในการคลอดบุตร สิทธิ์กรณีเสียชีวิตหรือพิการ สิทธิ์ในการสงเคราะห์บุตร สิทธิ์กรณีว่างงาน จะเห็นได้เลยว่าเงินที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆจ่ายไปในแต่ละเดือนนั้น ไม่ได้จ่ายไปโดยไม่มีอะไรตอบแทนกลับมา เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะไม่เกิดอาการเซ็งเมื่อต้องจ่ายเงินประกันสังคมกันทุกเดือนอีกต่อไปแล้วนะครับ

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ HR และการพัฒนาองค์กรได้ที่
Blog:    www.myempeo.com/blog 
Facebook:    www.facebook.com/myempeo
Youtube:   www.youtube.com/empeo

Tags

sso, ประกันสังคม


You may also like

ถอดรหัสการบริหารทรัพยากรบุคคล 101

โปรแกรมเงินเดือน empeo แตกต่างอย่างไร?

>