การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันนี้ องค์กรทุกที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนแต่ต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าหรือบริการออกมาขาย

Read More

โปรแกรมเงินเดือนก็เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมาก ๆ ในบริษัท ณ ปัจจุบัน เพราะการทำเงินเดือนนั้น ยิ่งคนเยอะก็ยิ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น

Read More

วันหยุดยาวสำหรับพนักงานโดยทั่วไปแล้วคงนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีเองก็มีช่วงหยุดยาวถึง 2 ช่วงด้วยกันคือปีใหม่และสงกรานต์

Read More

Time attendance software ก็เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในปัจจุบัน พร้อม ๆ กับการหายไปของเครื่องตอกบัตรที่ล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้ว

Read More

Performance management นั้นเป็นสิ่งที่องค์กรจำนวนมากมุ่งเน้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันที่ต้องมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารคน

Read More

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ product update ประจำไตรมาสนะครับ หนนี้ก็เป็นครั้งแรกของปี 2022 เลย ตอนนี้ HR หลาย ๆ ท่านเองก็น่าจะกำลังยุ่งอยู่พอสมควร

Read More