Imposter syndrome อาการที่คนทำงานน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นอาการที่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากมายสักเพียงใด

Read More

ผ่านโปรคำ ๆ นี้ที่พนักงานใหม่ต่างอยากได้ยิน แต่เอาเข้าจริงแล้วในการทำงานจริงอาจจะไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้น และไม่ใช่แค่กับคนจบใหม่เท่านั้น คนที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องเจอกับระยะเวลา probation

Read More

การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันนี้ องค์กรทุกที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนแต่ต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าหรือบริการออกมาขาย

Read More

โปรแกรมเงินเดือนก็เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมาก ๆ ในบริษัท ณ ปัจจุบัน เพราะการทำเงินเดือนนั้น ยิ่งคนเยอะก็ยิ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น

Read More

วันหยุดยาวสำหรับพนักงานโดยทั่วไปแล้วคงนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีเองก็มีช่วงหยุดยาวถึง 2 ช่วงด้วยกันคือปีใหม่และสงกรานต์

Read More

Time attendance software ก็เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในปัจจุบัน พร้อม ๆ กับการหายไปของเครื่องตอกบัตรที่ล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้ว

Read More