การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันนี้ องค์กรทุกที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนแต่ต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าหรือบริการออกมาขาย และทรัพยากรนั้นเราก็มักจะนึกในเรื่องของเงินสด เครื่องจักร อาคาร ที่ดินต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นหากเราอยู่ในวงการค้าปลีก ทรัพยากรที่เรานึกถึงก็จะเป็นสินค้า สถานที่หน้าร้าน หากเราอยู่ในวงการก่อสร้างเราก็จะนึกไปถึงวัสดุก่อสร้าง แต่ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็นอย่างไรทรัพยากรที่ทุกคนต้องใช้อย่างแน่นอนเลย คือทรัพยากรบุคคล ทุกองค์กรล้วนแต่ต้องมีคนคอยช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ ...

​Read More

โปรแกรมเงินเดือนก็เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมาก ๆ ในบริษัท ณ ปัจจุบัน เพราะการทำเงินเดือนนั้น ยิ่งคนเยอะก็ยิ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น และหากทำเงินเดือนผิดไปก็ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกต่างหาก โปรแกรมเงินเดือนเองก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการการและ HR ต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก แต่ก่อนจะไปดูกันว่าโปรแกรมเงินเดือน empeo ...

​Read More