บริหารงานบุคคลครบวงจร

The complete enterprise-grade HR solution
for a multi-generational workplace

เราช่วยคุณจัดการความท้าทายในการบริหารเรื่องคน
ด้วยฟีเจอร์ที่มาอย่างครบครัน HR ก็ไม่ใช่งานยากอีกต่อไป

บริหารงานบุคคลครบวงจร

บริหารงานบุคคลครบวงจร

The complete enterprise-grade HR solution 
for a multi-generational workplace

The complete enterprise-grade HR solution for a multi-generational workplace

เราช่วยคุณจัดการความท้าทายในการบริหารเรื่องคน
ด้วยฟีเจอร์ที่มาอย่างครบครัน HR ก็ไม่ใช่งานยากอีกต่อไป

เราช่วยคุณจัดการความท้าทายในการบริหารเรื่องคน
ด้วยฟีเจอร์ที่มาอย่างครบครัน HR ก็ไม่ใช่งานยากอีกต่อไป

empeo ที่นี่เราช่วยยกระดับงานบุคคล

สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน คือ การบริหารจัดการบุคลากรที่ดี ดังนั้นโปรแกรม HR จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อทุกองค์กร และแต่ละองค์กรก็ต้องใช้
การจัดการและมีการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป ด้วยความแตกต่างนี้เราจึงออกแบบและพัฒนา empeo โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคคลทุกส่วนควบคู่กันไป
ตั้งแต่ people management, payroll ไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดี ทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนคือ การบริหารจัดการบุคลากรที่ดี ดังนั้นโปรแกรม HR จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อทุกองค์กร และแต่ละองค์กรก็ต้องใช้การจัดการและมีการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป ด้วยความแตกต่างนี้เราจึงออกแบบและพัฒนา empeo โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคคลทุกส่วนควบคู่กันไปตั้งแต่ people management, payroll ไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดี ทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนคือ การบริหารจัดการบุคลากรที่ดี ดังนั้นโปรแกรม HR จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อทุกองค์กร และแต่ละองค์กรก็ต้องใช้การจัดการและมีการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป
ด้วยความแตกต่างนี้เราจึงออกแบบและพัฒนา empeo โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคคลทุกส่วนควบคู่กันไปตั้งแต่ people management, payroll ไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดี ทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่น
ปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

Multi-platform

Multi-platform

รองรับการทำงานแบบกะโรงงาน สำนักงาน หรือพนักงานร้าน   รวมไปถึง flexible hour ไม่จำเป็นต้องแยกระบบ

Multi-company

Multi-company

ไม่ว่าจะมีบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือกี่ที่ก็ตาม empeo 
รองรับทุกขนาดบริษัท พร้อมให้ใช้งานบนระบบเดียว

Multi-generation

Multi-generation

คน gen x ทำเรื่องผ่านเอกสาร คน gen y ทำผ่านระบบ empeo ตอบโจทย์คนทุกเจน พร้อม ESS, MSS 
ทำเรื่องได้ด้วยตนเอง

มาเริ่มต้นสร้างบรรยากาศการ
ทำงานที่ดี ด้วยระบบบริหารคนแบบ empeo

มาเริ่มต้นสร้างบรรยากาศการ ทำงานที่ดี ด้วยระบบบริหารคนแบบ Empeo

Features

People Data & Dashboard

People Data & Dashboard

People Data & Dashboard

เก็บข้อมูลพนักงานทุกอย่างบนระบบ empeo และนำมา แสดงผลผ่านระบบ Dashboard ที่ง่ายต่อการมองหา ข้อมูลที่ต้องการ ไม่ว่าจะเบอร์โทร อีเมล์ หน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

เก็บข้อมูลพนักงานทุกอย่างบนระบบ Empeo และนำมา แสดงผลผ่านระบบ Dashboard ที่ง่ายต่อการมองหา ข้อมูลที่ต้องการ ไม่ว่าจะเบอร์โทร อีเมล์ หน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

เก็บข้อมูลพนักงานทุกอย่างบนระบบ Empeo และนำมา แสดงผลผ่านระบบ Dashboard ที่ง่ายต่อการมองหา ข้อมูลที่ต้องการ ไม่ว่าจะเบอร์โทร อีเมล์ หน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

Time Attendance

Time Attendance

บันทึกเวลาการเข้างาน ออกงาน การขาดงานของพนักงานทุกคนในบริษัท รวมไปถึงการมาสายหรือกลับก่อน บนฐานข้อมูลของ empeo ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ

บันทึกเวลาการเข้างาน ออกงาน การขาดงานของ พนักงานทุกคนในบริษัท รวมไปถึงการมาสายหรือกลับก่อน บนฐานข้อมูลของ Empeo ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ

Shift management

Shift Management

ในบริษัทมีเวลาเข้างานที่แตกต่างกันส่วนโรงงานส่วน ออฟฟิศพนักงานหน้าร้านหรือมี flexible hour เราช่วย ให้คุณจัดการทุกความต่างบนระบบเดียวกัน

ในบริษัทมีเวลาเข้างานที่แตกต่างกันส่วนโรงงานส่วน ออฟฟิศพนักงานหน้าร้านหรือมี flexible hour เราช่วย ให้คุณจัดการทุกความต่างบนระบบเดียวกัน

Leave Request

Leave Request

ลาป่วย ลากิจ ลาประจำปี ส่งคำขอในระบบง่ายๆและ รออนุมัติ ด้วยการลารูปแบบออนไลน์จะทำให้คุณเห็น รายละเอียดและเตรียมคนรับผิดชอบงานแทน

ลาป่วย ลากิจ ลาประจำปี ส่งคำขอในระบบง่ายๆและ รออนุมัติ ด้วยการลารูปแบบออนไลน์จะทำให้คุณเห็น รายละเอียดและเตรียมคนรับผิดชอบงานแทน

Hierarchy

Hierarchy

รองรับการสร้างลำดับชั้นและกำหนดสายบังคับบัญชาให้กับพนักงาน เพียงเท่านี้การบริหารคนก็จะเป็นระบบ และแสดงผลในรูปแบบ chart

รองรับการสร้างลำดับชั้นและกำหนดสายบังคับ บัญชาให้กับพนักงาน เพียงเท่านี้การบริหารคน ก็จะเป็นระบบ แสดงผลในรูปแบบ chart

Benefits & OT

Benefits & OT

จัดการดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงานตั้งแต่เรื่อง เล็กๆ ไปจนถึงกองทุนสำรองช่วยทำให้พนักงาน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

จัดการดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงานตั้งแต่เรื่อง เล็กๆ ไปจนถึงกองทุนสำรองช่วยทำให้พนักงาน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Culture

Culture

อีกหนึ่งแนวคิดใหม่ที่ถูกรวมเข้ามาใน empeo ช่วยคุณ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและช่วยเรื่องการเติบโตจากภายใน  ผ่านการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งแนวคิดใหม่ที่ถูกรวมเข้ามาใน Empeo ช่วยคุณ ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรและช่วยเรื่องการเติบโตจาก ภายใน ผ่านการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

Payroll

Payroll

Payroll

หนึ่งในความท้าทายของ HR คือเรื่องของ payroll และระบบจัดการก็ไม่ควรทำให้งานของคุณยากขึ้นด้วย empeo ช่วยลดเวลาในการบริหารงานค่าตอบแทนข้อมูล มีความถูกต้องแม่นยำ

หนึ่งในความท้าทายของ HR คือเรื่องของ payroll และระบบจัดการก็ไม่ควรทำให้งานของคุณยากขึ้นด้วย Empeo ช่วยลดเวลาในการบริหารงานค่าตอบแทนข้อมูล มีความถูกต้องแม่นยำ

หนึ่งในความท้าทายของ HR คือเรื่องของ payroll และระบบจัดการก็ไม่ควรทำให้งานของคุณยากขึ้นด้วย Empeo ช่วยลดเวลาในการบริหารงานค่าตอบแทนข้อมูล มีความถูกต้องแม่นยำ

Salary Management

Salary Management

Task ที่กินเวลาและผิดพลาดบ่อยที่สุดในแต่ละเดือน คือการทำเงินเดือนพนักงาน empeo ช่วยลดเวลาลงกว่า 75% รองรับเงินรายได้ทุกรูปแบบ

Task ที่กินเวลาและผิดพลาดบ่อยที่สุดในแต่ละเดือน คือการทำเงินเดือนพนักงาน Empeo ช่วยลดเวลาลงกว่า 75% รองรับเงินรายได้ทุกรูปแบบ

Tax Rate Table

Tax Rate Table

ตารางภาษีตามขั้นบันไดเพื่อใช้ในการคำนวนภาษี ให้พนักงาน สามารถแก้ไขและอัพเดทได้ตลอดเวลา ให้ตรงกับการอัพเดทของกรมสรรพากร

ตารางภาษีตามขั้นบันไดเพื่อใช้ในการคำนวนภาษี ให้พนักงาน สามารถแก้ไขและอัพเดทได้ตลอดเวลา ให้ตรงกับการอัพเดทของกรมสรรพากร

Tax deduction

Tax Deduction

คำนวนภาษีให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยค่าลดหย่อนที่ สามารถใส่ได้ รองรับค่าลดหย่อนทุกรูปแบบ แน่ใจได้ว่าภาษีที่คำนวนออกมาจะถูกต้องแม่นยำ

คำนวนภาษีให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยค่าลดหย่อนที่ สามารถใส่ได้ รองรับค่าลดหย่อนทุกรูปแบบแน่ใจ ได้ว่าภาษีที่คำนวนออกมาจะถูกต้องแม่นยำ

Automatic Calculation

Automatic Calculation

เบื่อไหมกับการที่มีโปรแกรม payroll แต่ยังต้อง ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง empeo คำนวนทุกอย่างให้คุณ โดยอัตโนมัติจากข้อมูลเชิงภาษีในระบบ

เบื่อไหมกับการที่มีโปรแกรม payroll แต่ยังต้อง ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง Empeo คำนวนทุกอย่างให้คุณ โดยอัตโนมัติจากข้อมูลเชิงภาษีในระบบ

RD File Format

RD File Format

ครบจบในระบบเดียว สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการ รองรับระบบไฟล์ดิจิตอลที่ส่งให้สรรพากรไม่ว่า จะเป็น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก หรือภ.ง.ด.91

ครบจบในระบบเดียว สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการ รองรับระบบไฟล์ดิจิตอลที่ส่งให้สรรพากรไม่ว่า จะเป็น ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด1ก หรือภ.ง.ด91

E-slip

E-slip

ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายในการทำสลิปเงินเดือน ความปลอดภัยสูง ลดเวลาในการจัดทำสลิปเงินเดือนพนักงาน สามารถดูสลิปและปริ้นออกมาได้ด้วยตัวเอง

ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายในการทำสลิปเงินเดือน ความปลอดภัยสูง ลดเวลาในการจัดทำสลิปพนักงาน สามารถดูสลิปและปริ้นออกมาได้ด้วยตัวเอง

Flexibility & Report

Flexibility & Report

Flexibility & Report

การบริหารบุคลากรความยืดหยุ่นคือสิ่งสำคัญเราให้คุณปรับแต่งระบบได้หลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในองค์กรได้อย่างไม่ติดขัด

การบริหารบุคคลากรความยืดหยุ่นคือสิ่งสำคัญ เราให้ คุณปรับแต่งระบบได้หลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้คุณ สามารถบรรลุเป้าหมายในองค์กรได้อย่างไม่ติดขัด

การบริหารบุคคลากรความยืดหยุ่นคือสิ่งสำคัญ เราให้ คุณปรับแต่งระบบได้หลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้คุณ สามารถบรรลุเป้าหมายในองค์กรได้อย่างไม่ติดขัด

ESS

ซัพพอร์ตระบบ self-service ช่วยอำนวยความสะดวกพนักงานในบริษัท สามารถทำเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบ empeo ได้ด้วยตัวเอง

ซัพพอร์ตระบบ self-service ช่วยอำนวยความ สะดวกพนักงานในบริษัท สามารถทำเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบ IMC ได้ด้วยตัวเอง

MSS

บางครั้งอาจมีกรณีพิเศษหรือเรื่องเร่งด่วน Manager ก็สามารถทำเรื่องในระบบให้กับพนักงานตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาคอขวดจากการรอกัน

บางครั้งอาจมีกรณีพิเศษหรือเรื่องเร่งด่วน Manager ก็สามารถทำเรื่องในระบบให้กับพนักงานตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาคอขวดจากการรอกัน

Work-in

เมื่อมีพนักงานต้องไปทำงานนอกสถานที่ หรือมี pc ประจำสาขา ก็สามารถเช็คอินผ่าน ระบบ empeo เพื่อยืนยันเวลาเข้าออกงานได้ง่ายๆ

เมื่อมีพนักงานต้องไปทำงานนอกสถานที่ หรือมี pc ประจำสาขา ก็สามารถเช็คอินผ่าน ระบบ Empeo เพื่อยืนยันเวลาเข้าออกงานได้ง่ายๆ

Secured Database

คงไม่มีใครปฎิเสธว่าข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญสุดคือเรื่อง ความปลอดภัย เราเก็บข้อมูลทุกอย่างบนระบบที่ได้มาตรฐานข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับเสมอ

คงไม่มีใครปฎิเสธว่าข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญสุดคือเรื่อง ความปลอดภัย เราเก็บข้อมูลทุกอย่างบนระบบที่ได้ มาตรฐานข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับเสมอ

Config

เพราะเรารู้ว่าแต่ละองค์กรมีความแตกต่างเราจึงทำ ระบบ empeo ให้ยืดหยุ่นที่สุด ตั้งค่าการจัดการระบบ ได้อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกการทำงาน รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในระบบ

เพราะเรารู้ว่าแต่ละองค์กรมีความแตกต่างเราจึงทำ ระบบ IMC ให้ยืดหยุ่นที่สุด ตั้งค่าการจัดการระบบ ได้อย่างละเอียด คลอบคลุมทุกการทำงาน รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในระบบ

Report

รายงานสรุปข้อมูลทุกอย่างบนระบบ empeo รายงานมากกว่า 15 รูปแบบที่พร้อมให้คุณ หยิบไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในองค์กร

รายงานสรุปข้อมูลทุกอย่างบนระบบ IMC รายงานมากกว่า 10 รูปแบบที่พร้อมให้คุณ หยิบไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในองค์กร

  มาเริ่มสร้างรากฐานที่ดี รองรับการเติบโตบริษัท 
empeo ระบบ HR แบบมืออาชีพ

  มาเริ่มสร้างรากฐานที่ดี รองรับการเติบโตบริษัท empeo ระบบ HR
แบบมืออาชีพ

ระบบบริหารบุคคลที่ครบถ้วน ยืดหยุ่นและใช้งานได้จริง

empeo ระบบที่จะช่วยสร้างรากฐานในการจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของบริษัท

ข้อมูลทุกอย่างของทรัพยากรบุคคล อยู่บนระบบเดียว

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ผ่านทางระบบ cloud ที่มีความปลอดภัยสูง

รองรับ multi-platform, multi-company และ multi-generation

ข้อมูลทุกอย่างของทรัพยากรบุคคล อยู่บนระบบเดียว

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ผ่านทาง ระบบ cloud ที่มีความปลอดภัยสูง

รองรับ Multi-platform, multi-company และ multi-generation

empeo  ระบบ HRM ระดับ enterprise ในราคาที่สุดจะย่อมเยาว์

และสิ่งที่ทำให้ระบบ Empeo ของเราแตกต่าง?นั่นคือคุณ

และสิ่งที่ทำให้ระบบ Empeo ของเราแตกต่าง?นั่นคือคุณ

เรารวบรวมฟีดแบ็คจากผู้ใช้งานและปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา

เรารวบรวมฟีดแบ็คจากผู้ใช้งานและปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา

 • รูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ด้านบริหารคน
 • Advance payroll ที่รองรับการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ
 • e-assessment ประเมินคน รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
 • Config ต่างๆทำได้อย่างยืดหยุ่น ไม่มีข้อจำกัด
 • รูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ด้านบริหารคน
 • Advance payroll ที่รองรับการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ 
 • e-assessment ประเมินคนรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
 • Config ต่างๆทำได้อย่างยืดหยุ่น ไม่มีข้อจำกัด
 • รูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ด้านบริหารคน
 • Advance payroll ที่รองรับการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ
 • e-assessment ประเมินคน รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
 • Config ต่างๆทำได้อย่างยืดหยุ่น ไม่มีข้อจำกัด

และนี่คือเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจใน empeo

ลูกค้า empeo จากบริษัทฟาร์มเมซ

คุณสินีนาท สัตถาพร 
HR Manager
(บริษัท ฟาร์มเมช ภาคใต้จำกัด) 

ฟาร์มเมซมีพนักงานมากกว่า 500 คนโครงสร้างบริษัท
เราซับซ้อนและมี   role   เยอะมากๆ ทำให้ระบบส่วนใหญ่
ไม่ตอบโจทย์ แต่   empeo   กำหนดสิทธิ์ต่างๆได้ยืดหยุ่น
ไม่ว่าเราจะมีเงื่อนไขอะไร ก็สามารถตั้้งค่าทุกอย่างให้
เข้ากับธุรกิจเราได้ ไม่ใช่ธุรกิจเราต้องปรับให้เข้ากับระบบ ทีมที่ดูแล    empeo     ก็น่ารักมากๆ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเค้าถึงทำระบบบริหารบุคคลได้ดีขนาดนี้ 

ลูกค้า empeo จากบริษัทอินนิเชียลไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่

คุณสุรเดช วิรัตยาภรณ์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
(บริษัท อินนิเชียลไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จํากัด)

เมื่อบริษัทนำ empeo เข้ามาใช้ การรวบรวมข้อมูล
ทุกอย่างก็ทำได้โดยรวดเร็ว จากแต่ก่อนที่เราใช้คือ
เป็นกระดาษทั้งหมด ทำให้เอกสารเยอะ ค้นหายากบางที
ก็สูญหาย มาตอนนี้ผมเลยบริหารงานภาพรวมพนักงานได้ง่ายมากๆ อ๋อแล้วที่ดีมากอีกส่วนนึงคือการออกไฟล์
ที่ใช้ยื่นแบบออนไลน์ได้ด้วยลดเวลาในการทำเรื่อง
ข้อมูลลงไปเยอะเลยรู้แบบนี้หา empeo มาใช้นานแล้วครับ

ลูกค้า empeo จากบริษัทส.ศิลป

คุณทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ
รองกรรมการผู้จัดการ

(บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด)

เรามีการเข้างานแบบเป็นกะ ทุกเดือนเราต้องดึงเวลา
เข้างานของพนักงานแบบทำมือ แล้วจึงทำ payroll
ซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้หลายระบบกว่าจะทำเงินเดือนได้จบ จนได้มาเจอกับ empeo ระบบ payroll ที่ทุกอย่าง
เชื่อมกันหมด แถมยังคำนวณให้แบบอัตโนมัติบนระบบเดียว เรียกได้ว่าตัดขั้นตอนน่าปวดหัวทิ้งไปหมดเลย เลยไม่ลังเลที่จะเลือกใช้ empeo เลยค่ะ

คุณณัฐนารินทร์ วิริยะเสริมกิจ
Head of Compensation and Benefits
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

ชอบที่ empeo มีฟีเจอร์ work-in ทำให้ clock in-out ได้อย่างแม่นยำ ตัว empeo เองยังสามารถดึง report
ออกมาใช้ทำข้อมูลต่างๆต่อได้ ทั้งยังมีฟีเจอร์ให้หัวหน้างานดูประวัติการลาและการทำงานของลูกน้องได้เอง ลดเวลาการทำงานและการตรวจสอบเอกสารลงไปได้มาก รวมไปถึงการทำเงินเดือน ในทุกๆสิ้นเดือนยังมี report ที่เป็นประโยชน์กับ HR อื่นๆให้อีกด้วย

คุณณัฐนารินทร์ วิริยะเสริมกิจ
Head of Compensation and Benefits
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

ชอบที่ empeo มีฟีเจอร์ work-in ทำให้ clock in-out ได้อย่างแม่นยำ ตัว empeo เองยังสามารถดึง report
ออกมาใช้ทำข้อมูลต่างๆต่อได้ ทั้งยังมีฟีเจอร์ให้หัวหน้างานดูประวัติการลาและการทำงานของลูกน้องได้เอง ลดเวลาการทำงานและการตรวจสอบเอกสารลงไปได้มาก รวมไปถึงการทำเงินเดือน ในทุกๆสิ้นเดือนยังมี report ที่เป็นประโยชน์กับ HR อื่นๆให้อีกด้วย

ลูกค้า empeo จากบริษัทโกคอนเน็กซ์

คุณสิทธา ศรีอรุณนิรันดร์
กรรมการผู้จัดการ
(บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด)

เคยใช้มาหลายระบบ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ เช่น คำนวณเงินเดือนไม่ตรง การคิดเวลาทำงาน การคำนวณวันหยุด ก็ไม่ตรงครับ แต่หลังจากที่ได้ใช้ empeo รู้สึกว่าปัญหาที่เคยเจอหมดไปเลยครับ การทำ payroll ก็รวดเร็ว สิ้นเดือนยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีก แล้วก็ที่ชอบเลยคือสามารถออก e-slip ออกเอกสารภงด. สปส. ยื่นออนไลน์ได้เลย empeo ตัวเดียวครบทุกฟังก์ชั่น HRM เลยครับ


จำนวนพนักงาน: คน

BASIC

รวมทุกฟีเจอร์ด้าน HRM ในราคาเบาๆ

฿ 99999

ต่อเดือน

STANDARD

แพกเกจรวมครบทั้งฟีเจอร์ HRM

และ Advanced payroll

฿ 99999

ต่อเดือนไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>